Plik: 11194 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Sygnał czerwony to zakaz wjazdu za sygnalizator.

Sygnał zielony to zezwolenie na wjazd za sygnalizator.

Plik: 11195 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Plik: 11196 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Sygnał czerwony - zakaz wjazdu za sygnalizator.

Sygnał zielony - zezwolenie na wjazd za sygnalizator.

Plik: 11197 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Plik: 11198 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Plik: 11199 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Sygnały świetlne mają pierwszeństwo przed znakami drogowymi regulującymi pierwszeństwo przejazdu.

Plik: 11200 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Strona 1 z 1