Plik: 11161 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Plik: 11162 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Skrzyżowanie równorzędne to skrzyżowanie, na którym nie występują znaki drogowe określające pierwszeństwo przejazdu ani ruch nie jest kierowany przez sygnalizacje świetlną lub osobę uprawnioną.

Plik: 11163 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Jeżeli do skrzyżowania równorzędnego zbliżają się pojazdy, to pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony bez względu to czy zamierza skręcić na skrzyżowaniu, czy jechać prosto. 

Plik: 11164 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Na skrzyżowaniu równorzędnym w kształcie litery T obowiązują te same zasady pierwszeństwa przejazdu co na skrzyżowaniu o czterech wlotach.

Plik: 11165 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Jeżeli do skrzyżowania równorzędnego zbliżają się pojazdy z przeciwnych stron, to pojazd jadący na wprost i pojazd skręcający w prawo mają pierwszeństwo przed pojazdem nadjeżdżającym z przeciwka skręcającym w lewo.

Plik: 11166 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Jeżeli do skrzyżowania równorzędnego zbliżają się pojazdy, to pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony bez względu to czy zamierza skręcić na skrzyżowaniu, czy jechać prosto.

Plik: 11167 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Jeżeli do skrzyżowania równorzędnego zbliżają się pojazdy, to pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony bez względu to czy zamierza skręcić na skrzyżowaniu, czy jechać prosto.

Plik: 11168 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Jeżeli do skrzyżowania równorzędnego zbliżają się pojazdy, to pierwszeństwo ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony bez względu to czy zamierza skręcić na skrzyżowaniu, czy jechać prosto.

Strona 1 z 1