Plik: 11132 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierującego pojazdem obowiązuje ruch prawostronny.Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.

Plik: 11133 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Jazda lewym pasem ruchu w przypadku, gdy pas prawy jest wolny jest niedopuszczalna.

Plik: 11134 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Na drodze dwujezdniowej kierujący powinien jechać po prawej jezdni. Kierujący pojazdem, korzystając z drogi dwujezdniowej, jest obowiązany jechać po prawej jezdni; do jezdni tych nie wlicza się jezdni przeznaczonej do dojazdu do nieruchomości położonej przy drodze.

Plik: 11135 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.

Plik: 11210 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się do środka jezdni lub na jezdni o ruchu jednokierunkowym do lewej jej krawędzi – jeżeli zamierza skręcić w lewo.

Plik: 11211 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący pojazdem jest obowiązany zbliżyć się do prawej krawędzi jezdni – jeżeli zamierza skręcić w prawo.

Strona 1 z 1