Plik: 11308 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Strefa zamieszkania to obszar obejmujący drogi publiczne lub inne drogi, na którym obowiązują szczególne zasady ruchu drogowego, a wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi.

Plik: 10841 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

W strefie zamieszkania obowiązują szczególne zasady ruchu: pieszy ma prawo iść całą szerokością drogi, ma też pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem, zaś dzieci do siedmiu lat mogą korzystać z drogi bez opieki osoby dorosłej. W strefie zamieszkania postój pojazdu może odbywać się jedynie w miejscach w tym celu wyznaczonych.

Plik: 11324 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Wjazd do strefy zamieszkania oznacza znak D-40.Wyjazd ze strefy zamieszkania oznacza znak D-41

Strona 1 z 1