Plik: 10845 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Obszar zabudowany to obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi.

Plik: 11258 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Wjazd do obszaru zabudowanego określa znak D-42, natomiast wyjazd znak D-43.

D-42 "Obszar zabudowany" - oznacza wjazd na obszar zabudowany.

D-43 "Koniec obszaru zabudowanego" - oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.

Plik: 10852 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Dopuszczalna prędkość jazdy obszarze zabudowanym wynosi 50 km/h w godzinach od 5 do 23 oraz 60 km/h w godzinach od 23 do 5, za wyjątkiem jazdy w strefie zamieszkania, gdzie prędkość ograniczono do 20 km/h. Maksymalna dopuszczalna prędkość pojazdu holującego 30 km/h.

Plik: 11417 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Strona 1 z 1