Plik: 10856 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierujący to osoba, która kieruje pojazdem lub zespołem pojazdów, a także osobę, która prowadzi kolumnę pieszych, jedzie wierzchem albo pędzi zwierzęta pojedynczo lub w stadzie.

Plik: 10828 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kierowca to osoba uprawniona do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem.

Plik: 10863 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Profil kandydata na kierowcę (PKK) – należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.

Strona 1 z 1