Plik: 11421 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online
Plik: 10837 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Jezdnia to część drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; określenie to nie dotyczy torowisk wydzielonych z jezdni.

Plik: 10848 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pas ruchu to każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jednego rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nieoznaczony znakami drogowymi.

Plik: 10850 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pobocze to część drogi przyległa do jezdni, która może być przeznaczona do ruchu pieszych lub niektórych pojazdów, postoju pojazdów, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt.

Plik: 10828 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Chodnik to część drogi przeznaczona do ruchu pieszych.

Plik: 10849 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pas zieleni jest elementem drogi to obszar terenu rozdzielający jezdnie na drodze dwujezdniowej. 

Plik: 10855 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Przystanek to miejsce zatrzymywania się pojazdów transportu publicznego, oznaczone odpowiednimi znakami drogowymi.

Strona 1 z 1