Plik: 10310 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kolizja to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden

z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.

Plik: 10310 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Kolizja to zdarzenie mające miejsce w ruchu lądowym, spowodowane poprzez nieumyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w tym ruchu, którego skutkiem są straty materialne (uszkodzenie pojazdu, płotu, urządzenia drogowego, bagażu, itp.) lub też jeden

z uczestników doznał obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwające poniżej 7 dni.

Plik: 10428 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabezpieczenie miejsca kolizji to usunięcie pojazdu z miejsca zdarzenia, jeśli stoi w taki sposób, że może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu lub ruch ten utrudniać.

Plik: 10428 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Zabezpieczenie miejsca kolizji to usunięcie pojazdu z miejsca zdarzenia, jeśli stoi w taki sposób, że może zagrażać bezpieczeństwu w ruchu lub ruch ten utrudniać.

Plik: 10406 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Jeżeli nie ma wątpliwości co do sprawcy nie ma potrzeby wzywania Policji. Wezwać Policję należy zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że jeden z kierowców jest nietrzeźwy.

Plik: 10406 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Jeżeli nie ma wątpliwości co do sprawcy nie ma potrzeby wzywania Policji. Wezwać Policję należy zawsze, gdy zachodzi podejrzenie, że jeden z kierowców jest nietrzeźwy.

Strona 1 z 1