Plik: 10470 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pozycja boczna ustalona jest uznana za bezpieczną i pozwala zachować drożność dróg oddechowych, zapobiega zapadaniu się języka na tylną ścianę gardła, zapobiega za aspirowaniu do układu oddechowego ciał obcych, wymiocin, krwi itp. Stosowana u osób nieprzytomnych, z zachowanym oddechem, bez urazów.

Plik: 10470 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pozycja boczna ustalona jest uznana za bezpieczną i pozwala zachować drożność dróg oddechowych, zapobiega zapadaniu się języka na tylną ścianę gardła, zapobiega za aspirowaniu do układu oddechowego ciał obcych, wymiocin, krwi itp. Stosowana u osób nieprzytomnych, z zachowanym oddechem, bez urazów.

Plik: 10471 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

U dzieci wykonuje się 5 początkowych oddechów ratowniczych, następnie prowadzi się RKO przez około 1 minutę, gdy dalej nie ma oznak życia należy wezwać pomoc dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999 i dalej prowadzić RKO 2 oddechy ratownicze i 30 uciśnięć klatki piersiowej.

Plik: 10470 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Pozycja boczna ustalona jest uznana za bezpieczną i pozwala zachować drożność dróg oddechowych, zapobiega zapadaniu się języka na tylną ścianę gardła, zapobiega za aspirowaniu do układu oddechowego ciał obcych, wymiocin, krwi itp. Stosowana u osób nieprzytomnych, z zachowanym oddechem, bez urazów.

Plik: 10471 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

U dzieci wykonuje się 5 początkowych oddechów ratowniczych, następnie prowadzi się RKO przez około 1 minutę, gdy dalej nie ma oznak życia należy wezwać pomoc dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999 i dalej prowadzić RKO 2 oddechy ratownicze i 30 uciśnięć klatki piersiowej.

Plik: 10472 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Do poszkodowanego należy zwracać się bezpośrednio, klękając lub podchodząc do niego z boku, nigdy od tyłu. Osobę poszkodowaną należy chwycić za ramię, potrząsnąć i zadać pytanie np. „Co cię stało?” lub „Jak się Pan nazywa?”.

Plik: 10471 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

U dzieci wykonuje się 5 początkowych oddechów ratowniczych, następnie prowadzi się RKO przez około 1 minutę, gdy dalej nie ma oznak życia należy wezwać pomoc dzwoniąc na numery alarmowe 112 lub 999 i dalej prowadzić RKO 2 oddechy ratownicze i 30 uciśnięć klatki piersiowej.

Plik: 10472 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Do poszkodowanego należy zwracać się bezpośrednio, klękając lub podchodząc do niego z boku, nigdy od tyłu. Osobę poszkodowaną należy chwycić za ramię, potrząsnąć i zadać pytanie np. „Co cię stało?” lub „Jak się Pan nazywa?”.

Plik: 10472 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Do poszkodowanego należy zwracać się bezpośrednio, klękając lub podchodząc do niego z boku, nigdy od tyłu. Osobę poszkodowaną należy chwycić za ramię, potrząsnąć i zadać pytanie np. „Co cię stało?” lub „Jak się Pan nazywa?”.

Strona 1 z 1