A-22 Niebezpieczny zjazd

Plik:  - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Opis slajdu

Ostrzega o znacznym spadku podłużnym drogi.

Pod znakiem umieszcza się tabliczkę T9 wskazującą rzeczywistą wartość spadku z dokładnością do 1%. Znaku A-22 nie stosuje się  do oznakowania pochyleń podłużnych łącznic.

Ważne

Znak umieszcza się przed spadkami podłużnymi drogi wynoszącymi na drogach położonych w terenie górzystym co najmniej 10%, a na pozostałych drogach co najmniej 7%. Jeżeli jednak jednocześnie wystêpują takie warunki drogowe, jak np.: duży spadek poprzeczny, ostry zakręt, zły stan lub mała szerokość jezdni, znak A-22 stosuje się nawet przy spadkach mniejszych niż wyżej podane.

Porada Instruktora

- nie dotyczy -

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Znaki ostrzegawcze