A-18b Zwierzęta dzikie

Plik:  - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Opis slajdu

Ostrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich.

Ważne

Znak stosuje się do oznaczania miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące  często przekraczają drogę, np. przy wjeździe do lasu o dużej ilości zwierzyny lub w miejscu przecięcia przez drogę dojścia do wodopoju. Miejsca takie można ustalić m.in. na podstawie informacji służby leśnej o szlakach wędrówek dzikich zwierząt.

Porada Instruktora

Znak stosuje się do oznaczania miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące  często przekraczają drogę, np. przy wjeździe do lasu o dużej ilości zwierzyny lub w miejscu przeciêcia przez drogê dojścia do wodopoju. Miejsca takie można ustalić m.in. na podstawie informacji służby leśnej o szlakach wędrówek dzikich zwierząt.

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Znaki ostrzegawcze