A-15 Śliska jezdnia

Plik:  - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Opis slajdu

Ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.

Ważne

Znak  stosuje się przed odcinkami drogi, stanowiącymi niebezpieczeństwo dla ruchu z powodu zmniejszonej szorstkości jezdni, której kierujący może się nie spodziewać, a spowodowanej: – zmianą rodzaju nawierzchni (np. z betonu asfaltowego na kostkową), – różnym czasem układania nawierzchni tego samego rodzaju, – stałym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni.

Porada Instruktora

Znak  stosuje się przed odcinkami drogi, stanowiącymi niebezpieczeństwo dla ruchu z powodu zmniejszonej szorstkości jezdni, której kierujący może się nie spodziewać, a spowodowanej: – zmianą rodzaju nawierzchni (np. z betonu asfaltowego na kostkową), – różnym czasem układania nawierzchni tego samego rodzaju, – stałym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni.

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Znaki ostrzegawcze