Postępowanie w przypadku zniszczeniu lub zgubieniu tablic rejestracyjnych

Plik:  - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Opis slajdu

- ten slajd nie posiada opisu -

Ważne

- nie dotyczy -

Porada Instruktora

Zgubienie, kradzież tablicy rejestracyjnej należy niezwłocznie zgłaszać właściwym organom (Policja, właściwy Wydział Komunikacji). Tablice są produkowane tylko przez uprawnione do tego zakłady produkcyjne stąd samodzielnie ich wykonanie jest niedopuszczalne.  

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Obowiązki właściciela i posiadacza pojazdu