Egzamin państwowy

Plik:  - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Opis slajdu

Część teoretyczna to egzamin przeprowadzany w formie testów jednokrotnego wyboru.

I. 20 pytań z wiedzy podstawowej, gdzie do wyboru są dwie odpowiedzi TAK lub NIE, a na przeczytanie treści pytania jest 20 sekund, po czym na udzielenie odpowiedzi 15 sekund.

II. 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy, gdzie należy wybrać jedną z trzech odpowiedzi A, B, C natomiast na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi jest 50 sekund.

Ważne

Suma punktów możliwych do uzyskania wynosi 74, wynik pozytywny uzyskuje się po zdobyciu 68 pkt. Egzamin trwa 25 minut.

Porada Instruktora

- nie dotyczy -

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Prawo Jazdy kategorii B - podstawy