Droga wewnętrzna

Plik:  - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Opis slajdu

Droga wewnętrzna.
Drogami wewnętrznymi są drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg.
Wjazd na drogę wewnętrzną oznakowany jest za pomocą znaku D-46. Na drogach wewnętrznych przepisy stosuje się w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

Ważne

Droga wewnętrzna nie jest drogą publiczną, otwarta jest jednak dla ruchu publicznego.

Porada Instruktora

Podobnie jak w przypadku drogi gruntowej, przecięcie się drogi wewnętrzną z drogą publiczną nie stanowi skrzyżowania. Ma to duże znaczenie w przypadku stosowania zasad dotyczących pierwszeństwa przejazdu oraz obowiązywania niektórych znaków drogowych.

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Droga