Droga publiczna

Plik:  - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Opis slajdu

Droga publiczna jest droga zaliczona do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w ustawie o drogach publicznych lub innych przepisach szczególnych.

Ważne

Drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne są drogami publicznymi.

Porada Instruktora

Każda droga publiczna ma unikalny numer.Oznaczanie dróg na znakach drogowych:Droga krajowa: liczba 1- lub 2-cyfrowa, białe cyfry na czerwonym tle - cyfra często poprzedzona literą A lub S; wojewódzka: liczba 3-cyfrowa, czarne znaki na żółtym tle;Droga powiatowa: liczba czterocyfrowa i wyróżnik województwa;Drogi gminne: liczba 6-cyfrowa i wyróżnik województwa.

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Droga