Apteczka samochodowa

Plik:  - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Opis slajdu

Apteczka samochodowa to pojemnik służący do przechowywania materiałów i środków przeznaczonych do udzielania pierwszej pomocy. Apteczka powinna być wyraźnie oznakowana, trwała i czysta.

Obowiązkowa apteczka samochodowa. 
Zarówno polski ustawodawca jak i przepisy unijne nie obligują kierowców do posiadania apteczki samochodowej jako niezbędnego wyposażenia samochodu. Jednak istnieją od tej powszechnej zasady liczne wyjątki.

Według rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, apteczka obowiązkowo powinna znajdować się w pojazdach takich jak:
1) Autobus;
2) Taksówka;
3) Samochód ciężarowy przewożący osoby;
4) Pojazd silnikowy przeznaczony do nauki jazdy i egzaminowania.

Ważne

Zakres obowiązkowego wyposażenia apteczki określa norma DIN13164

Porada Instruktora

- nie dotyczy -

Powiązane kategorie prawa jazdy

Niektóre slajdy zawierają uniwersalną wiedzę i mają zastosowanie do więcej niż jednej kategorii prawa jazdy.

Lekcje, których dotyczy slajd

  • Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem