Zmiana ustawy o kierujących pojazdami - co przyniesie?

Ustawa zostanie opublikowana w Dzienniku Ustaw, a następnie po upływie 30 dni wejdzie w życie większość zapisanych w niej zmian.

Najpóźniej, bo dopiero od przyszłego roku, zacznie obowiązywać przepis, który umożliwia kandydatowi na kierowcę samodzielne przygotowanie się do egzaminu teoretycznego:

 

"Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia do kierowania (...) pojazdem silnikowym, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu państwowego jest zwolniona z zajęć (części teoretycznej szkolenia - dopisek zdamyto) oraz z części teoretycznej egzaminu wewnętrznego.(...)" 

 

Jakie najistotniejsze zmiany zaczną obowiązywać po 30 dniach?

 

- ustanowienie uprawnienia dla posiadaczy prawa jazdy kategorii B od minimum 3 lat, do kierowania motocyklem o pojemności silnika do 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg – bez zdawania egzaminu;

- umożliwienie zdawania egzaminu przy wykorzystaniu samochodu, w którym odbywano szkolenie w OSK;

- zniesienie ważności egzaminu teoretycznego;

- rozszerzenie zakresu kwalifikacji jakimi wykazać się musi osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami na egzaminie państwowym o umiejętność energooszczędnego poruszania się pojazdem po drodze (eco-driving na egzaminie);

- w ciągu 3 miesięcy zostanie utworzona komisja ekspertów z różnych dziedzin, której zadaniem będzie weryfikacja i rekomendowanie ministrowi do zatwierdzenia pytań, a także okresowe analizowanie katalogu; katalog pytań będzie publikowany w Internecie na publikację bazy przewidziano 6 miesięcy od momentu powołania komisji) - czyli aktualnie obowiązujące testy dalej znajdują się tu -> TESTY

- w przypadku nie zdania egzaminu będzie można uzyskać informacje o treści pytań, w których zostały popełnione błędy i o prawidłowych odpowiedziach na te pytania;

- wprowadzenie obowiązku wyboru jednolitego dla wszystkich WORDów systemu teleinformatycznego; dotychczasowe systemy teleinformatyczne będą mogły być stosowane najpóźniej do 3 stycznia 2016 r.

- na egzaminie praktycznym pojawią się 2 nowe zadania egzaminacyjne: Zmiana biegów właściwa dla energooszczędnej jazdy oraz Korzystanie z momentu obrotowego silnika podczas hamowania – stosowanie hamowania silnikiem;

- wprowadzenie obowiązku przekazania przez WORDy 1,5% opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu na prawo jazdy do budżetu państwa.

 

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka