Prawo jazdy 2017

Na początku, aby uspokoić osoby obecnie przygotowujące się do egzaminów państwowych należy zaznaczyć, że planowane na styczeń 2017 roku zmianamy finalnie zostały przesunięte o około jak podaje ministerstwo 2 lata, a początkowo zmianami mieli być objęci wszyscy, którzy otrzymają uprawnienia po 1 stycznia 2017.

 

Prawo jazdy 2017 dokładna lista planowanych wcześniej zmian:

1) Okres próbny będzie obowiązywał młodych kierowców przez pierwsze 24 miesiące od daty wydania uprawnień. Przez pierwsze 8 miesięcy nie będą oni mogli przekraczać 50-tki na obszarze zabudowanym i 80 poza nim. Prędkość maksymalna na autostradach i drogach ekspresowych ograniczona będzie do 120 km/h.

2) W okresie próbnym młody kierowca będzie mógł popełnić najwyżej dwa wykroczenia.

3) Możliwość wydłużenia okresu próbnego o kolejne 2 lata, jeśli w czasie jego trwania młody kierowca popełni 2 wykroczenia drogowe.

4) Cofanie uprawnień do kierowania w przypadku popełnienia 3 wykroczeń w trakcie okresu próbnego.

5) Konieczność oznakowania pojazdu zielonym listkiem.

6) Obowiązkowe płatne szkolenia teoretyczne pomiędzy 4 a 8 miesiącem od daty uzyskania uprawnień. Kurs ma trwać 2 godziny i ma być przeprowadzany w WORD.

7) Obowiązkowe płatne szkolenie praktyczne przeprowadzane w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy: 1 godzina.

8) Zakaz pracy zawodowej w okresie pierwszych 8 miesięcy od daty uzyskania uprawnień.

9) Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej związanej z prowadzeniem samochodu.

 

Na ZdamyTo.com zawsze na bierząco będziemy informować Was o wszystkich aktualnych zmianach dotyczących egzaminów na prawo jazdy dla wszystkich kategorii. 

 

O wszystkich aktualnościach będziemy informować Was na naszym fanpagu.http://www.facebook.com/ZdamyTo

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka