Czy nastąpi przerwa w egzaminowaniu w Krakowie?

Siódmego stycznia 2014 roku kończy się krakowskiemu Ośrodkowi Egzaminowania umowa na system informatyczny obsługujący nowy egzamin teoretyczny.
Do tego czasu za cały system odpowiada Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. Prawo wymaga od MORD Kraków rozpisania przetargu, aby po raz kolejny wyłonić dostawcę. Przetarg rozpisano, jednak niektóre zapisy zaskarżyła spółka Decsoft, która również chciała złożyć swoją ofertę. 
 
Z powodu konieczności zmiany części punktów w Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia procedura wyboru nowego dostawcy testów wydłuży się, według niektórych pracowników MORD nawet do marca 2014.
Według nieoficjalnych informacji szykowany jest wariant przejściowy, zakładający dalszą współpracę MORD Kraków z PWPW aż do rozstrzygnięcia przetargu. 
 
Czy dojdzie do kuriozalnej sytuacji i w Krakowie nie będzie można zdawać testów na prawo jazdy?
 

Znaki i sygnały drogowe

Zasady ruchu drogowego

Manewry i technika jazdy

Obsługa samochodu

Bezpieczeństwo na drodze

Tylko dla motocyklistów

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka