Znaki ostrzegawcze z opisem

Znaki ostrzegawcze z opisem

Jak dobrze znasz znaki ostrzegawcze? Posłuchaj instruktora i wykładowcy Grzegorza Wójcika, aby lepiej przygotować się do egzaminu na prawo jazdy.
Znaki ostrzegawcze – co oznaczają?
Właśnie te znaki mają uprzedzać Cię jako uczestnika ruchu drogowego o takich miejscach na drodze, gdzie występuje lub potencjalnie może występować niebezpieczeństwo.

Więcej pomocnych filmów z instruktorem Grzegorzem Wójcikiem znajdziesz na kanale Zdamyto na YT.

Znaki ostrzegawcze z opisem

Co to są znaki ostrzegawcze? Co dokładnie te znaki oznaczają i jak powinieneś się zachować? Spójrz poniżej na tabelkę „Znaki ostrzegawcze z opisem”.

Wygląd Symbol
A-1 A-1 Niebezpieczny zakręt w prawoOstrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
Znak ostrzegawczy A-2 Niebezpieczny zakręt w lewoA-2Niebezpieczny zakręt w lewoOstrzega o niebezpiecznym zakręcie w kierunku wskazanym na znaku.
Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawoA-3 Niebezpieczne zakręty, pierwszy w prawoOstrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo.
Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewoA-4Niebezpieczne zakręty, pierwszy w lewoOstrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo.
Skrzyżowanie drógA-5 Skrzyżowanie drógOstrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami.
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronachA-6aSkrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronachOstrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po obu stronach. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronieA-6bSkrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronieOstrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie prawej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronieA-6cSkrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronieOstrzega o skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną, występującą po stronie lewej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-6b wskazuje układ dróg na skrzyżowaniu. Gruba linia na znakach i tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Wlot drogi jednokierunkowej z prawej stronyA-6dWlot drogi jednokierunkowej z prawej stronyOstrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie prawej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Wlot drogi jednokierunkowej z lewej stronyA-6eWlot drogi jednokierunkowej z lewej stronyOstrzega o skrzyżowaniu z jednokierunkową drogą podporządkowaną, której wlot występuje po stronie lewej. Gruba linia na znakach oznacza drogę z pierwszeństwem.
Ustąp pierwszeństwaA-7Ustąp pierwszeństwaOstrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem. Znak A-7 znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony.
Skrzyżowanie o ruchu okrężnymA-8Skrzyżowanie o ruchu okrężnymOstrzega o skrzyżowaniu, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku.
Przejazd kolejowo-drogowy z zaporamiA-9Przejazd kolejowy z zaporamiOstrzega o przejeździe kolejowym wyposażonym w zapory lub półzapory.
Przejazd kolejowo-drogowy bez zapórA-10Przejazd kolejowy bez zapórOstrzega o przejeździe kolejowym niewyposażonym ani w zapory, ani w półzapory.
Nierówna drogaA-11Nierówna drogaOstrzega o poprzecznej nierówności jezdni.
Próg zwalniającyA-11aPróg zwalniającyOstrzega o wypukłości na jezdni zastosowanej w celu spowolnienia ruchu pojazdów.
Zwężenie jezdni - dwustronneA-12aZwężenie jezdni – dwustronneOstrzega o występującym po obu stronach jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Zwężenie jezdni - prawostronneA-12bZwężenie jezdni – prawostronneOstrzega o występującym po prawej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Zwężenie jezdni - lewostronneA-12cZwężenie jezdni – lewostronneOstrzega o występującym po lewej stronie jezdni zwężeniu, które może powodować utrudnienia ruchu.
Ruchomy mostA-13Ruchomy mostOstrzega o wjeździe na most zwodzony lub obrotowy.
Roboty drogoweA-14Roboty drogoweOstrzega o prowadzonych na drodze robotach; umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych.
Śliska jezdniaA-15Śliska jezdniaOstrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego w szczególności zmianą nawierzchni jezdni, stałym lub okresowym jej zawilgoceniem itd.
Przejście dla pieszychA-16Przejście dla pieszychOstrzega o przejściu dla pieszych.
DzieciA-17DzieciOstrzega o miejscu na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci lub o bliskości takiego miejsca.
Zwierzęta gospodarskieA-18aZwierzęta gospodarskieOstrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt gospodarskich.
Zwierzęta dzikieA-18bZwierzęta dzikieOstrzega o możliwości napotkania na drodze zwierząt dzikich.
Boczny wiatrA-19Boczny wiatrOstrzega o miejscu, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru.
Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowymA-20Odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowymOstrzega jadących jezdnią jednokierunkową o miejscu, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy.
TramwajA-21TramwajOstrzega o przejeździe przez tory tramwajowe. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-7 wskazuje układ torów i drogi na tym przejeździe.
Niebezpieczny zjazdA-22Niebezpieczny zjazdOstrzega o znacznym spadku podłużnym drogi.
Stromy podjazdA-23Stromy podjazdOstrzega o znacznym wzniesieniu drogi.
RowerzyściA-24RowerzyściOstrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają.
Spadające odłamki skalneA-25Spadające odłamki skalneOstrzega o możliwości spadania na drogę lub zalegania na niej odłamków skalnych o znacznej wielkości.
LotniskoA-26LotniskoOstrzega o możliwości nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca.
Nabrzeże lub brzeg rzekiA-27Nabrzeże lub brzeg rzekiOstrzega o odcinku drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego.
Spadające odłamki skalneA-28Sypki żwirOstrzega o odcinku drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów.
Sygnały świetlneA-29Sygnały świetlneOstrzega o miejscu, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej.
Inne niebezpieczeństwoA-30Inne niebezpieczeństwoOstrzega o niebezpieczeństwie innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem A-30 tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu.
Niebezpieczne poboczeA-31Niebezpieczne poboczeOstrzega o niebezpiecznym poboczu (miękkim lub obniżonym); znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.
Oszronienie jezdniA-32Oszronienie jezdniOstrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.
Zator drogowyA-33Zator drogowyOstrzega o częstym występowaniu zablokowania ruchu pojazdów.
Wypadek drogowyA-34Wypadek drogowyOstrzega o miejscu, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów.

Co to są znaki ostrzegawcze?

Czy już potrafisz odpowiedzieć na to pytanie? Czy wiesz, że znaki ostrzegawcze obligują kierujących do zachowania szczególnej ostrożności w miejscach niebezpiecznych?
Powtórz pytania egzaminacyjne dotyczące znaków ostrzegawczych w testach na prawo jazdy Zdamyto, ponieważ jest ich ponad 100 sztuk.
Wiele z tych pytań jest bardzo podchwytliwych dlatego uważnie czytaj wyjaśnienia odpowiedzi. Obejrzyj film z Grzegorzem Wójcikiem w nauce działami, który pomoże Ci zrozumieć najtrudniejsze pytania. Na koniec wybierz znaki ostrzegawcze test z tylko z trudnych pytań.
Jeżeli masz pytania do naszego instruktora to zapraszamy Cię do naszej grupy na facebooku.