Znaki drogowe

Znaki drogowe najtrudniejsze na egzaminie?

Znaki drogowe to temat, który wydaje się powinien być dla osób zdających testy na prawo jazdy najłatwiejszy do nauki. Jednak to właśnie wśród pytań dotyczących znaków drogowych wiele jest takich, które sprawiają zdającym spore trudności.
Głównie pierwszy dział tematyczny testów na prawo jazdy „Znaki ostrzegawcze” zawiera kilka bardzo podchwytliwych pytań w których ponad 50% kursantów ma problemy ze wskazaniem poprawnej odpowiedzi. Oto 3 najtrudniejsze działy na podstawie wyników statystycznych kilkuset tysięcy kursantów uczących się na portalu Zdamyto.

1. Znaki drogowe ostrzegawcze w testach na prawo jazdy.

Dział: „Znaki ostrzegawcze”.
Czy pytania dotyczące znaków drogowych mogą być trudne? Kursanci znają bardzo dobrze większość znaków jeszcze przed zapisaniem się na kurs na prawo jazdy. Dlaczego, więc w statystykach jest aż tak dużo najtrudniejszych pytań egzaminacyjnych ze znakami drogowymi. Warto przyjrzeć się przykładom takich pytań.

Czy ten znak ostrzega o możliwości poślizgu pojazdu spowodowanego zawilgoceniem jezdni?

Prawidłowa odpowiedź „NIE”.
Uzasadnienie odpowiedzi: Nie, ponieważ ten znak nie ostrzega przed zawilgoceniem jezdni. Widoczny znak A-32 „Oszronienie jezdni” ostrzega o mogącym występować na drodze oszronieniu jezdni lub gołoledzi.

Czy ten znak pionowy ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w lewo, a drugi w prawo?

Prawidłowa odpowiedź NIE.
Uzasadnienie odpowiedzi: Nie. Definicja znaku nie precyzuje w którym kierunku jest drugi zakręt. Znak ostrzega o dwóch niebezpiecznych zakrętach, z których pierwszy jest w kierunku wskazanym na znaku, a drugi może być zarówno w lewo, jak i w prawo.

2. Pytania dotyczące szczególnej ostrożności w testach na prawo jazdy.

Dział „Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu”. Pytania dotyczące szczególnej ostrożności sprawiają spore trudności kursantom, ponieważ wielu udziela automatycznej odpowiedzi „Tak” na pytanie o szczególną ostrożność nie rozumiejąc tego pojęcia.
(Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z późn. zm.)
Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie. W testach na prawo jazdy są pytania „Czy w tej sytuacji musisz zachować szczególną ostrożność?” i prawidłowa odpowiedź to „NIE”.

3. Pytania dotyczące zatrzymywania oraz korytarza życia.

Dział: „Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój (jazda na suwak, korytarz życia).”
Ten dział zawiera bardzo dużą ilość pytań i znaczna część z nich w statystykach ma ponad 25% błędnych odpowiedzi. Co może oznaczać, że zagadnienie tego działu są dla wielu kursantów trudne.
Jedno z najtrudniejszych pytań w tym dziale z uzasadnieniem odpowiedzi poniżej.

Czy zbliżając się do miejsca postoju autobusu szkolnego poza obszarem zabudowanym masz obowiązek umożliwić kierującemu tym autobusem wjazd na jezdnię, o ile sygnalizuje on zamiar wykonania takiego manewru?

Uzasadnienie odpowiedzi:
Tak, masz obowiązek umożliwić kierującemu tym autobusem szkolnym wjazd na jezdnię. Należy zmniejszyć prędkość, a w razie potrzeby zatrzymać się, aby umożliwić kierującemu tym pojazdem wjazd na jezdnię.

Odpowiedzi na pytania w testach na prawo jazdy wyjaśnia Grzegorz Wójcik instruktor z wieloletnim doświadczeniem, z którym można skontaktować się poprzez grupę na fb.

Wszystkie pytania wykorzystywane na egzaminach na prawo jazdy są dostępne na Zdamyto, dlatego zapoznaj się z całą bazą pytań według działów tematycznych.

Podsumowując pytania, które sprawiają trudności mogą dotyczyć tematyki, która wydaje się najłatwiejsza.
Znaki drogowe, które każdy zna zanim zapisze się na kurs warto powtórzyć przed egzaminem.
Kluczem do sukcesu w nauce testów na prawo jazdy jest dokładne czytanie pytań, dlatego nie spiesz się!