utrata prawo jazdy

Jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Niezależność względem transportu publicznego czy też szersze perspektywy zawodowe, a także wygoda to tylko niektóre z licznych zalet posiadania prawa jazdy. Nie bez przyczyny znaczna część młodych ludzi decyduje się na kurs na prawo jazdy niemal niezwłocznie po osiągnięciu pełnoletności. Prawdopodobnie właśnie zastanawiasz się jak wygląda egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Bez wątpienia każdy młody kierowca jest zobowiązany do przyswojenia sporej ilości informacji z zakresu zasad ruchu drogowego czy budowy i działania samochodu. Sprawdzeniu poziomu tej wiedzy służy teoretyczny egzamin państwowy w WORD (w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego).

Jak wygląda egzamin teoretyczny kat. B?

Część teoretyczna państwowego egzaminu na prawo jazdy polega na wybraniu prawidłowych rozwiązań do prezentowanych w systemie losowym zadań. Pytania pochodzą z jawnego katalogu pytań.

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy w przypadku wszystkich kategorii składa się z 32 pytań, podzielonych na dwie części. Część podstawowa (20 pytań) i specjalistyczna (12 pytań). Ile trwają testy na prawo jazdy? Każdorazowo na rozwiązanie sprawdzianu zdający otrzymuje łączny czas, maksymalnie 25 minut.

Przy zadaniach z wiedzy podstawowej czas na zapoznanie się z pytaniem wynosi 20 sekund, a na udzielenie jednej poprawnej odpowiedzi „TAK” lub „NIE” – 15 sekund. W części specjalistycznej egzaminu państwowego zdający powinien odnaleźć jedno prawidłowe rozwiązanie wśród trzech rozwiniętych odpowiedzi (A., B., C.). W rezultacie czas na przeanalizowanie pytania zostaje wydłużony do 50 sekund. Istotnie czas na udzielenie odpowiedzi pozostaje natomiast niezmienny.

O czym należy pamiętać, podchodząc do egzaminu teoretycznego kat. B?

Właściwy egzamin teoretyczny na prawo jazdy poprzedza zapoznanie zdającego z instrukcją obsługi programu komputerowego oraz krótki test próbny. Jak podaje WORD, warunkiem przystąpienia do sprawdzianu jest posiadanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość (karta pobytu, paszport lub dowód).

Podczas egzaminu każde nagranie obrazujące sytuację drogową wyświetlane jest tylko raz i kończy się stop klatką. W razie konieczności pytania ilustrowane są odpowiednimi zdjęciami lub grafikami. Naciśnięcie przycisku „START” deklaruje chęć udzielenia odpowiedzi.

W czasie poświęconym na zaznaczenie odpowiedzi można zmienić wybrane rozwiązanie dowolną ilość razy. Z pewnością należy pamiętać, że test nie umożliwia powrotu do poprzednich pytań. Po upłynięciu 15 sekund program przechodzi do następnego zadania, nawet w przypadku, jeśli zdający nie zdecydował się na żadną z odpowiedzi. Niewskazanie rozwiązania skutkuje nieotrzymaniem punktów.

Ile kosztuje egzamin teoretyczny kat. B?

Egzamin teoretyczny na prawo jazdy jest testem dynamicznym, operującym stosunkowo prostymi pytaniami. Zdającym zdarza się jednak natrafić na podchwytliwe lub nieco trudniejsze zadania. Chcąc uniknąć stresu związanego z niepewnością względem udzielanej odpowiedzi, przed egzaminem warto sięgnąć po profesjonalne materiały edukacyjne, takie jak narzędzia na ZdamyTo. Bez wątpienia umożliwiają one powtórkę szczególnie kłopotliwych zagadnień. Zapewniamy dostęp do aktualnych zadań egzaminacyjnych, będąc współtwórcą oficjalnej, ministerialnej bazy pytań.

Niezależnie od zdawanej kategorii prawa jazdy, koszt zapisu na egzamin teoretyczny wynosi 30 zł. Cena ta jest niezmienna i jednakowa we wszystkich ośrodkach WORD w całym kraju. W zakresie ilości nieudanych podejść do egzaminu teoretycznego nie obowiązuje limit. Test można zdawać wielokrotnie, aż do skutku. Jednak dopiero pozytywny wynik umożliwia zdającemu przejście na plac manewrowy, a następnie jazdę egzaminacyjną w ruchu drogowym.

Ile punktów, żeby zdać egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

W części podstawowej egzaminu na prawo jazdy kat. B przewidziano:

  • 10 pytań za 3 punkty,
  • 6 pytań za 2 punkty,
  • 4 pytania za 1 punkt.

Przy zadaniach z zakresu wiedzy specjalistycznej z kolei:

  • 6 pytań za 3 punkty,
  • 4 pytania za 2 punkty,
  • 2 pytania za 1 punkt.

Rozbieżność punktacji względem pytań zależy od wysokiego, średniego lub niskiego znaczenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ile trzeba mieć punktów na egzaminie teoretycznym? W celu osiągnięcia pozytywnego wyniku testu należy uzyskać co najmniej 68 punktów na 74 możliwych. Godne uwagi jest to, że inni kursanci chętnie dzielą się swoimi doświadczamy z egzaminu na największej grupie na fb o tej tematyce.

grupa zdajemy egzamin

Ze względu na system ważony punktacji dopuszczalna utrata 6 punktów nie jest równoznaczna z 6 błędnymi odpowiedziami. Warto zaznaczyć, że podczas egzaminu zdający otrzymuje wgląd w informację o sposobie punktowania danego pytania.

Program komputerowy za pośrednictwem, którego odbywa się egzamin, podlicza punkty uzyskane przez zdającego natychmiast po ukończeniu testu, informując tym samym o pozytywnym lub negatywnym wyniku. Osoba, której nie udało się pomyślnie przejść egzaminu, otrzymuje możliwość sprawdzenia, na jakie pytania udzieliła błędnej odpowiedzi.

Czy egzamin teoretyczny na prawo jazdy przepada?

W przypadku konieczności odroczenia w czasie terminu egzaminu praktycznego przez zdającego, nasuwa się kluczowe pytanie – ile ważne są testy na prawo jazdy? Do 24 sierpnia 2014 roku ważność egzaminu teoretycznego na prawo jazdy kategorii A i B upływała w przeciągu 6 miesięcy od zaliczenia go pod warunkiem niezdania części praktycznej egzaminu państwowego.

Aktualnie (od 2014 roku) testy na prawo jazdy są ważne bezterminowo, bez względu na zdawaną kategorię. Poprzednio pisaliśmy o tym szczegółowo. Do egzaminu praktycznego można przystąpić w dowolnym momencie. Do testu teoretycznego wolno przygotować się samodzielnie, bez udziału szkoły jazdy.