Porady dla tego Ośrodka

Wyjazd z WORD Konin

Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowaniaZobacz schemat oznakowania - wyjazd z placu manewrowego WORDu w Koninie.

Rondo: Zakładowa, Kleczewska

Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowaniaSkrzyżowanie o ruchu okrężnym ze znakami  C-12 "ruch okrężny" oraz dodatkowo znakiem A-7 "ustąp pierwszeństwa" oznacza, że jadący na rondzie mają pierwszeństwo, wobec tych, którzy zamierzają na rondo wjechać.
Kierujący pojazdem chcąc zmienić na rondzie pas ruchu, zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa tym, którzy poruszają się po pasie, na który zamierza wjechać.

Rondo: Kleczewska, Chopina

Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowaniaPodczas jazdy po rondzie pamiętać należy, że kierujący pojazdem, który zbliża się do ronda powinien odpowiednio wcześniej zająć właściwe miejsce na jezdni w zależności od zamiaru kierunku jazdy, natomiast każda zmiana pasa ruchu lub kierunku jazdy, także na rondzie, powinna być sygnalizowana.

Skrzyżowanie : Kleczewska / 1 Maja

Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowaniaZobacz skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. jaki pas ruchu zając aby zmienić kierunek jazdy? Zobacz schemat!

Rondo obok dworca: Kolejowa - Dworcowa

Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowaniaKierujący pojazdem chcąc zmienić na rondzie pas ruchu, zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa tym... zobacz schemat!

Porady / komentarze instruktora

Animacja skrzyżowania: Kleczewska-Poznańska

Animowana porada , sytuacja ze skrzyżowaniaSkrzyżowanie o ruchu okrężnym z wyznaczonymi współcentralnie dwoma pasami ruchu na obwiedni ronda.Każdy wjazd posiada dwa pasy wjazdowe z wyznaczonymi strza...

Zachowanie się wg wyświetlanych kolorów:

1. Sygnał zielony.Zezwala na wjazd za sygnalizator. Wjazd na skrzyżowanie pod warunkiem:- miejsce na i za skrzyżowaniem;- z poprzedniej zmiany świateł pies...

Zachowanie się wg wyświetlanych kolorów:

1. Sygnał zielony.Zezwala na wjazd za sygnalizator. Wjazd na skrzyżowanie pod warunkiem:- miejsce na i za skrzyżowaniem;- z poprzedniej zmiany świateł pies...

Zachowanie się wg wyświetlanych kolorów:

1. Sygnał zielony.Zezwala na wjazd za sygnalizator. Wjazd na skrzyżowanie pod warunkiem:- miejsce na i za skrzyżowaniem;- z poprzedniej zmiany świateł pies...

Zachowanie się wg wyświetlanych kolorów:

1. Sygnał zielony.Zezwala na wjazd za sygnalizator. Wjazd na skrzyżowanie pod warunkiem:- miejsce na i za skrzyżowaniem;- z poprzedniej zmiany świateł pies...

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA SKRZYŻOWANIU

Dojeżdżając do skrzyżowania musimy zauważyć:- czy nie ma osoby regulującej ruchem,- czy nie zbliża się pojazd uprzywilejowany w akcji,- czy jest czynna s...

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA SKRZYŻOWANIU

Dojeżdżając do skrzyżowania musimy zauważyć:- czy nie ma osoby regulującej ruchem,- czy nie zbliża się pojazd uprzywilejowany w akcji,- czy jest czynna s...

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA SKRZYŻOWANIU

Dojeżdżając do skrzyżowania musimy zauważyć:- czy nie ma osoby regulującej ruchem,- czy nie zbliża się pojazd uprzywilejowany w akcji,- czy jest czynna s...

SYGNALIZACJA ŚWIETLNA NA SKRZYŻOWANIU

Dojeżdżając do skrzyżowania musimy zauważyć:- czy nie ma osoby regulującej ruchem,- czy nie zbliża się pojazd uprzywilejowany w akcji,- czy jest czynna s...

Znak "Ustąp pierwszeństwa". Jak się zachować dojeżdżając do skrzyżowania?

Znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Aby prawidłowo zachować się na takim skrzyżowaniu w przypadk...

Znak "Ustąp pierwszeństwa". Jak się zachować dojeżdżając do skrzyżowania?

Znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Aby prawidłowo zachować się na takim skrzyżowaniu w przypadk...

Znak "Ustąp pierwszeństwa". Jak się zachować dojeżdżając do skrzyżowania?

Znak A-7 "Ustąp pierwszeństwa" ostrzega o skrzyżowaniu z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Aby prawidłowo zachować się na takim skrzyżowaniu w przypadk...