Czy znasz postawy kierującego ruchem?

Czy znasz postawy policjanta kierującego ruchem? Kiedy możesz ruszać, a kiedy należy się zatrzymać? Jak łatwo zapamiętać wszystkie postawy?