Jakie zmiany przepisów ruchu drogowego od 1 czerwca?

Dziś 01.06.2021 weszły w życie długo zapowiadane zmiany w przepisach!

Aktualne Prawo o ruchu drogowym do pobrania w PDF na stronie sejm.gov.pl

Jeszcze raz przypominamy co dokładnie się od dziś zmieniło;

1. Ujednolicenie dopuszczalnej prędkości na obszarze zabudowanym do 50 km/h przez całą dobę.
To znaczy, że kierowcy w godzinach 23:00 do 5:00 nie będę mogli jeździć 60 km/h.

2. Koniec z jazdą „na zderzaku” na autostradzie!
Nowe brzmienie Art.19. 3a.

Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą ekspresową jest obowiązany zachować minimalny odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na godzinę. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

3. Nowe brzmienie Art. 26 dotyczącego zbliżania się do przejścia dla pieszych.

Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a.

obszar zabudowany

Co zmieni się w testach na prawo jazdy? Ile dokładnie pytań zostanie usuniętych?