prawo jazdy

Jak sprawdzić czy kierowca ma prawo jazdy?

Od 5 grudnia 2020 roku zaszły znaczące zmiany w kwestii posiadania przez kierowców dokumentu prawa jazdy podczas jazdy. Łatwiej będzie sprawdzić czy kierowca ma prawo jazdy.
Wprowadzone zmiany pochodzą z nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, która została uchwalona 14 sierpnia 2020 roku. Zgodnie z tymi zmianami, kierowcy nie są zobowiązani do noszenia ze sobą fizycznego egzemplarza prawa jazdy prowadzenia pojazdu.

Czy po zdanych testach na prawo jazdy oraz egzaminie praktycznym wolno Ci natychmiast jeździć własnym autem?

Kluczowe informacje dotyczące zmian:

Nowe przepisy umożliwiają kierowcom poruszanie się po drogach bez konieczności posiadania przy sobie i okazywania, gdy tego zażąda organ kontroli ruchu drogowego, fizycznego dokumentu prawa jazdy.

Ważne jest, aby kierowcy regularnie sprawdzali status swojego prawa jazdy oraz innych danych z nim związanych. Do tego celu została stworzona Centralna Ewidencja Kierowców (CEK).

CEK to narzędzie online, dostępne dla każdego kierowcy, które umożliwia weryfikację statusu oraz innych danych związanego z prawem jazdy.

Jak sprawdzić dane w CEK czy kierowca ma prawo jazdy?

Portal Gov.pl udostępnia ogólnodostępną e-usługę o nazwie „Sprawdź uprawnienia kierowcy”. Jest to intuicyjne narzędzie, które umożliwia szybkie i dokładne sprawdzenie uprawnień kierowcy.

Za pomocą tej usługi można uzyskać informacje takie jak: typ, seria i numer blankietu prawa jazdy, datę ważności dokumentu, czy też stan tego dokumentu, na przykład czy został zatrzymany. Dodatkowo, usługa umożliwia wgląd w zakres uzyskanego uprawnienia, w tym kategorię oraz datę jej ważności.

W przypadku braku danych dotyczących poszukiwanego dokumentu, użytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem. Jeżeli zaś uprawnienia na dokumencie nie mogą zostać potwierdzone z różnych powodów, użytkownik zobaczy odpowiednie dane z dokumentu oraz komunikat wskazujący na konieczność dodatkowego sprawdzenia.

Kto może skorzystać z tej usługi? Czy każdy może sprawdzić czy kierowca ma prawo jazdy?

W zasadzie każdy, kto posiada niezbędne dane do weryfikacji. Szczegółowe informacje dotyczące wymaganych danych można znaleźć w sekcji „Co przygotować” na stronie portalu Gov.pl.

Podsumowanie:

Zmiany w przepisach dotyczących posiadania prawa jazdy podczas jazdy znacząco upraszczają życie kierowcom. Prosto sprawdzisz czy kierowca ma prawo jazdy.
Istotne jest świadome korzystanie z dostępnych narzędzi do weryfikacji statusu oraz innych danych związanego z prawem jazdy. Portal Gov.pl oferuje takie narzędzie, które jest proste w obsłudze i dostępne dla każdego kierowcy.

Pamiętaj! Jeżeli masz więcej pytań odnośnie przepisów ruchu drogowego dołącz do grupy na fb.