6 błędnych odpowiedzi na egzaminie państwowym?

Z doniesień medialnych wynika, że Ministerstwo przekazało kilka NOWYCH pytań do systemów teleinformatycznych WORD-ów z zaznaczoną błędną odpowiedzią.
6 błędnych odpowiedzi na egzaminie państwowym miało się pojawić w poniedziałek 24 stycznia 2022 roku. Według informacji na stronach Ministerstwa błędy zostały usunięte tego samego dnia.

PYTANIA będące przyczyną zaistniałej sytuacji ZAMIESZCZAMY PONIŻEJ wraz z zaznaczoną PRAWIDŁOWĄ odpowiedzią.

Firma Zdamyto.pl sp. z o.o. jest od wielu lat autorem pytań egzaminacyjnych informujemy, że propozycje pytań wraz z materiałami multimedialnymi zostały przekazane na adres Ministerstwa Infrastruktury w pliku xlsx wraz z zaznaczoną PRAWIDŁOWĄ odpowiedzią.

W rezultacie poprosiliśmy pisemnie Ministerstwo o wyjaśnienie co było powodem zmiany zaznaczonych odpowiedzi w materiałach nadesłanych przez spółkę.

Bezsprzecznie NOWE pytania wraz z prawidłową odpowiedzią i uzasadnieniem można znaleźć w trybie NAUKA na Zdamyto.com -> NAUKA -> wybierz tylko NAJNOWSZE

Jakie powinny być prawidłowe odpowiedzi na egzaminie państwowym? Zobacz pytania egzaminacyjne będące przyczyną sporu.

Pytanie oznaczone jako LP 43 w pliku przekazanym do Ministerstwa

Uzasadnienie prawidłowej odpowiedzi.
W pliku nadesłanym do Ministerstwa zaznaczona była prawidłowa odpowiedź NIE.

Podtrzymujemy stanowisko, że taka odpowiedź jest prawidłowa. Natomiast artykuły prasowe bez podania właściwej podstawy prawnej sugerują, że to pytanie zawiera błąd i powinno być usunięte z egzaminu.
Dział pytań egzaminacyjnych Wb1 „Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu” ma na celu przede wszystkim sprawdzić znajomość osoby egzaminowanej, czy potrafi odróżnić sytuacje w których uczestnik ruchu drogowego ma obowiązek zachować ostrożność od sytuacji w których wymagana jest szczególna ostrożność.

Art. 3. 1. Prawa o ruchu drogowym.
Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani zachować ostrożność albo gdy ustawa tego wymaga – szczególną ostrożność, unikać wszelkiego działania, które mogłoby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku ruchu drogowego, ruch ten utrudnić albo w związku z ruchem zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz narazić kogokolwiek na szkodę. Przez działanie rozumie się również zaniechanie.
Przyznanie racji autorom artykułów prasowych odnośnie niniejszego pytania mogło by skutkować niepotrzebnym zamieszaniem i próbą podważenie poprawności wielu podobnych pytań egzaminacyjnych, które znajdują się w bazie egzaminacyjnej od kilku lat.

Jedno z podobnych pytań dotyczących zachowania szczególnej ostrożności, które znajduje się w bazie egzaminacyjnej pod numerem 6233 W15(231).

Pytanie oznaczone LP 23 w pliku przekazanym do Ministerstwa.

Uzasadnienie prawidłowej odpowiedzi.
W pliku nadesłanym do Ministerstwa zaznaczona była prawidłowa odpowiedź TAK. Podtrzymujemy stanowisko, że taka odpowiedź jest prawidłowa.
Oczywiście znak ten jest stosowany przed przejazdami bez zapór lub półzapór, wyposażonymi w urządzenia sygnalizacji świetlnej nadające sygnał czerwony, bądź tylko w znak G-3 lub G-4 „krzyż św. Andrzeja”. Reasumując artykuły prasowe próbują podważać sens edukacyjny tego pytania lub nawet bez odpowiednich podstaw prawnych sugerują, że zaznaczone odpowiedź jest błędna. Celem pytania jest sprawdzenie znajomości definicji znaku przez osobę egzaminowaną.
Bez wątpienia w bazie egzaminacyjnej wiele podobnych pytań znajduje się od lat. Konkludując osoba egzaminowana nie powinna mieć problemu ze zrozumieniem niniejszego pytania i powinna wiedzieć, że za tym znakiem ostrzegawczym może spodziewać się zarówno przejazdu z sygnalizacją świetlną lub bez sygnalizacji.

Pytanie oznaczone LP 17 w pliku przekazanym do Ministerstwa

Uzasadnienie prawidłowej odpowiedzi.
W pliku nadesłanym do Ministerstwa zaznaczona była prawidłowa odpowiedź NIE. Podtrzymujemy stanowisko, że taka odpowiedź jest prawidłowa.
Bezsprzecznie pytanie odnosi się bezpośrednio do art. 16.4. Prawa o ruchu drogowym.
Istotnie kierujący pojazdem jest obowiązany jechać możliwie blisko prawej krawędzi jezdni. Jeżeli pasy ruchu na jezdni są wyznaczone, nie może zajmować więcej niż jednego pasa.
Artykuły prasowe bez podania właściwej podstawy prawnej sugerują, że to pytanie zawiera błąd i powinno być usunięte z egzaminu.
Warte uwagi jest to, że obecnie w bazie egzaminacyjnej już znajduję się podobne pytanie nr 11497 w pliku zamieszczonym na stronie Ministerstwa „BAZA_pytań_na_egzamin_na_prawo_jazdy_112021r.xlsx”.

Pytanie LP 8 w pliku nadesłanym do Ministerstwa .

Uzasadnienie prawidłowej odpowiedzi.
W pliku nadesłanym do Ministerstwa zaznaczona była prawidłowa odpowiedź NIE. Podtrzymujemy stanowisko, że taka odpowiedź jest prawidłowa.
Postój pojazdu za tym znakiem jest zabroniony. Zabrania się zatrzymania pojazdu przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźnikowego z jedną kreską.

Podczas gdy z doniesień medialnych wynika, że Ministerstwo zmieniło odpowiedź tego pytania przekazując je do ośrodków egzaminacyjnych.
W związku z tym poprosiliśmy już Ministerstwo o niezwłoczne wyjaśnienie sprawy i odpowiedź co było powodem zaistniałej sytuacji.

Pytanie LP 34 w pliku nadesłanym do Ministerstwa.

Uzasadnienie prawidłowej odpowiedzi.
W pliku nadesłanym do Ministerstwa zaznaczona była prawidłowa odpowiedź NIE. Podtrzymujemy stanowisko, że taka odpowiedź jest prawidłowa.
Ten znak D-1 „Droga z pierwszeństwem” oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem.

Z doniesień medialnych wynika, że Ministerstwo zmieniło odpowiedź tego pytania przekazując je do ośrodków egzaminacyjnych.
W związku z tym poprosiliśmy już Ministerstwo o niezwłoczne wyjaśnienie sprawy i odpowiedź co było powodem zaistniałej sytuacji.

Pytanie LP 61 w pliku nadesłanym do Ministerstwa.

Uzasadnienie prawidłowej odpowiedzi.
W pliku nadesłanym do Ministerstwa zaznaczona była prawidłowa odpowiedź NIE. Podtrzymujemy stanowisko, że taka odpowiedź jest prawidłowa.

Z doniesień medialnych wynika, że nie było takiej odpowiedzi na egzaminie państwowym. Prawdopodobnie Ministerstwo zmieniło odpowiedź tego pytania przekazując je do ośrodków egzaminacyjnych.
Oczywiście poprosiliśmy Ministerstwo o niezwłoczne wyjaśnienie sprawy i odpowiedź co było powodem zaistniałej sytuacji.

Pytanie LP 62 w pliku nadesłanym do Ministerstwa.

Uzasadnienie prawidłowej odpowiedzi.
W pliku nadesłanym do Ministerstwa zaznaczona była prawidłowa odpowiedź NIE. Podtrzymujemy stanowisko, że taka odpowiedź jest prawidłowa.

Prawdopodobnie Ministerstwo zmieniło odpowiedź tego pytania przekazując je do ośrodków egzaminacyjnych.
W wyniku tego poprosiliśmy Ministerstwo o niezwłoczne wyjaśnienie sprawy i odpowiedź co było powodem zaistniałej sytuacji.


Pytanie LP 66 w pliku nadesłanym do Ministerstwa.

Uzasadnienie prawidłowej odpowiedzi.
W pliku nadesłanym do Ministerstwa zaznaczona była prawidłowa odpowiedź NIE. Podtrzymujemy stanowisko, że taka odpowiedź jest prawidłowa.

Wnioskując z doniesień medialnych wynika, że Ministerstwo zmieniło odpowiedź tego pytania przekazując je do ośrodków egzaminacyjnych.
W rezultacie poprosiliśmy Ministerstwo o niezwłoczne wyjaśnienie sprawy i odpowiedź co było powodem zaistniałej sytuacji.

Pytanie LP 66 w pliku nadesłanym do Ministerstwa.

Uzasadnienie prawidłowej odpowiedzi.
W pliku nadesłanym do Ministerstwa zaznaczona była prawidłowa odpowiedź NIE. Podtrzymujemy stanowisko, że taka odpowiedź jest prawidłowa.

Niewątpliwie z doniesień medialnych wynika, że Ministerstwo zmieniło odpowiedź tego pytania przekazując je do ośrodków egzaminacyjnych.
Oczywiście poprosiliśmy Ministerstwo o niezwłoczne wyjaśnienie sprawy i odpowiedź co było powodem zaistniałej sytuacji.

Źródła: rmf24.pl, PolsatNews.pl

Jakie są aktualnie odpowiedzi na egzaminie państwowym?

Za zakończenie powtórzmy: błędne odpowiedzi na egzaminie państwowym zostały już skorygowane, a pytania prawdopodobnie usunięte z bazy pytań.

Oświadczenie spółki Zdamyto

Oświadczenie Zdamyto.pl Sp. z o.o. odnoszące się do doniesień medialnych związanych z błędami występującymi na egzaminie państwowym dnia 24.01.2022

Spółka Zdamyto.pl przekazała na adres Ministerstwa Infrastruktury propozycje pytań z PRAWIDŁOWYMI odpowiedziami w kwietniu 2021.
Propozycje pytań przekazywane są w pliku xlsx (excel).