Ostatnio

na forum

Najtrudniejsze skrzyżowania

Porady dla ośrodka

Animacja ruchu na skrzyżowaniu ul. Lechickiej i Radarowej oraz film.

Zobacz animacje ruchu na skrzyżowaniu ul. Lechickiej i Radarowej. Trzy pojazdy, który z nich przejedzie pierwszy?Jest to skrzyżowanie na którym nie okr...

Skrzyżowanie Żwirki i Wigury - Racławicka - animacja oraz film

Skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Na filmie przejazd Racławicka / Żwirki i Wigury - w lewo.Animacja przedstawia prawidłowy tor ruchu pojazdów porusza...

Skrzyżowanie Aleja Krakowska - Hynka -> animacja oraz film

Skrzyżowanie o ruchu okrężnym z sygnalizacją świetlną. Sygnalizatory S-1 + S-2 do warunkowego skrętu w prawo. Animacja przedstawia przejazd z Alei Krakowskiej 4 poja...

17 Stycznia / Żwirki i Wigury - animacja oraz film

Jadąc w lewo wg sygnalizatora kierunkowego S-3 na ulicy Żwirki i Wigury mamy ruch bezkolizyjny- zobacz na animacji. Ma filmie sprawdź jak prawidłowo zachować się jadąc...

17 Stycznia - Radarowa - animacja

Jadąc z ul. Radarowej w prawo pojedziemy obok linii prowadzącej na prawy pas ul. 17 Stycznia. Ustąpimy pierwszeństwa pojazdom zbliżającym się z lewej ...

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka