Ostatnio

na forum

Najtrudniejsze skrzyżowania

Porady dla ośrodka

Zobacz video poradę - wyjazd i wjazd do WORD

Jak rozpoczyna się i gdzie kończy się egzamin praktyczny w WORD Tarnobrzeg. Zobacz na filmie!

Targowa / Hieronima Dekutowskiego - zobacz film

Zapoznaj się z video poradą - Skrzyżowanie ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu. Znak D-1. Skręcamy w prawo...

Zobacz film i zapoznaj się z poradami instruktora!

Skrzyżowanie ze znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu: Znak D-1 + tabliczka T-6. Zobacz video poradę!

Zobacz film i zapoznaj się z poradami instruktora!

Skrzyżowanie oznakowane jak klasyczne rondo - znaki C-12 + A-7, podczas zbliżania się do skrzyżowania musisz... zobacz to na filmie!

Zobacz film i zapoznaj się z poradami instruktora!

Władysława Sikorskiego / Mikołaja Kopernika / Stanisława Wyspiańskiego - zapoznaj się z nagraniem i poradą instruktora.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka