Czy kierując pojazdem wyprzedzanym należy zawsze zachować szczególną ostrożność?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Kierującemu pojazdem wyprzedzanym zabrania się w czasie wyprzedzania i bezpośrednio po nim zwiększania prędkości. Należy zachować ostrożność jednak przepisy nie nakazują zachowania szczególnej ostrożności w tym przypadku. 

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 478 (59%) 336 (41%) 814
2020-07 1576 (53%) 1375 (47%) 2951
2020-06 1502 (52%) 1381 (48%) 2883
2020-05 283 (53%) 248 (47%) 531
2020-04 81 (50%) 81 (50%) 162
2020-03 496 (45%) 600 (55%) 1096
Łącznie 4416 (52%) 4021 (48%) 8437

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu
Pytania nie jest znajduje się w testach podsumowujących działy e-kursu. Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.