Czy rano powinieneś zrezygnować z kierowania pojazdem, jeśli wieczorem poprzedniego dnia spożyłeś dużą ilość alkoholu?

Plik: 6361 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Tak, ponieważ nadal zawartość alkoholu w Twoim organizmie może być zbyt wysoka. Warto udać się na najbliższy posterunek Policji i poprosić o standardowe badanie zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Podstawa prawna:

Art. 46 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230) z późn. zmianami; Art. 115 Ustawy Kodeks Karny (Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553) z późn. zmianami; Art. 45 ust.1 pkt. 1 Ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 1118 (98%) 27 (2%) 1145
2020-07 5659 (99%) 54 (1%) 5713
2020-06 6316 (99%) 49 (1%) 6365
2020-05 988 (100%) 3 (0%) 991
2020-04 361 (99%) 2 (1%) 363
2020-03 3268 (99%) 45 (1%) 3313
2020-02 1676 (94%) 104 (6%) 1780
2020-01 1875 (95%) 89 (5%) 1964
2019-12 1340 (94%) 78 (6%) 1418
2019-11 1816 (95%) 97 (5%) 1913
2019-10 1848 (95%) 106 (5%) 1954
2019-09 1947 (94%) 123 (6%) 2070
2019-08 2109 (95%) 105 (5%) 2214
2019-07 2412 (95%) 120 (5%) 2532
2019-06 1869 (94%) 111 (6%) 1980
2019-05 2163 (95%) 122 (5%) 2285
2019-04 2131 (95%) 121 (5%) 2252
2019-03 2589 (96%) 119 (4%) 2708
2019-02 2383 (95%) 118 (5%) 2501
2019-01 2488 (95%) 128 (5%) 2616
Łącznie 46356 (96%) 1721 (4%) 48077

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, czas reakcji, wpływ alkoholu i leków, stan świadomości i zmęczenie

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zachowanie w momencie kolizji
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.