Czy w tej sytuacji masz obowiązek zatrzymać pojazd?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Tak, ponieważ należy osobie niepełnosprawnej umożliwić przejście przez jezdnie. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.

Podstawa prawna:

Art. 26 ust. 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 1713 (98%) 30 (2%) 1743
2020-07 7796 (98%) 161 (2%) 7957
2020-06 8209 (99%) 111 (1%) 8320
2020-05 1675 (98%) 38 (2%) 1713
2020-04 462 (98%) 11 (2%) 473
2020-03 5745 (99%) 62 (1%) 5807
2020-02 1305 (100%) 0 (0%) 1305
2020-01 1487 (94%) 91 (6%) 1578
2019-12 1068 (93%) 78 (7%) 1146
2019-11 1433 (93%) 102 (7%) 1535
2019-10 1468 (93%) 103 (7%) 1571
2019-09 1606 (92%) 131 (8%) 1737
2019-08 1597 (92%) 131 (8%) 1728
2019-07 1828 (93%) 144 (7%) 1972
2019-06 1511 (92%) 124 (8%) 1635
2019-05 1643 (93%) 125 (7%) 1768
2019-04 1674 (93%) 124 (7%) 1798
2019-03 2068 (94%) 143 (6%) 2211
2019-02 1845 (94%) 117 (6%) 1962
2019-01 2005 (94%) 135 (6%) 2140
Łącznie 48138 (96%) 1961 (4%) 50099

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zachowanie wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania-się
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.