Czy w tej sytuacji masz obowiązek zastosować zasadę ograniczonego zaufania?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Tak, zwróć uwagę na piłkę, która wypada na jednie. W tej sytuacji musisz spodziewać się, że za piłką wybiegnie na jezdnie dziecko dlatego należy ograniczyć zaufanie i przygotować się do hamowania.

Podstawa prawna:

Art. 3 ust. 1 i 2 oraz art. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz.908 z pózn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 511 (98%) 10 (2%) 521
2020-07 1862 (98%) 33 (2%) 1895
2020-06 1958 (99%) 27 (1%) 1985
2020-05 335 (100%) 1 (0%) 336
2020-04 126 (99%) 1 (1%) 127
2020-03 702 (99%) 8 (1%) 710
2020-02 1825 (95%) 96 (5%) 1921
2020-01 1922 (96%) 90 (4%) 2012
2019-12 1349 (95%) 72 (5%) 1421
2019-11 1895 (95%) 103 (5%) 1998
2019-10 1851 (95%) 105 (5%) 1956
2019-09 2173 (94%) 129 (6%) 2302
2019-08 2194 (95%) 126 (5%) 2320
2019-07 2406 (94%) 156 (6%) 2562
2019-06 1977 (94%) 126 (6%) 2103
2019-05 2321 (95%) 123 (5%) 2444
2019-04 2241 (95%) 130 (5%) 2371
2019-03 2691 (95%) 154 (5%) 2845
2019-02 2471 (94%) 146 (6%) 2617
2019-01 2560 (94%) 151 (6%) 2711
Łącznie 35370 (95%) 1787 (5%) 37157

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasada ograniczonego zaufania
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.