Czy w tej sytuacji masz obowiązek używać świateł mijania?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Tak, ponieważ kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza.

Podstawa prawna:

art. 51 ust. 1 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 1466 (81%) 355 (19%) 1821
2020-07 6839 (85%) 1246 (15%) 8085
2020-06 7246 (87%) 1067 (13%) 8313
2020-05 1548 (86%) 260 (14%) 1808
2020-04 466 (92%) 43 (8%) 509
2020-03 5515 (91%) 527 (9%) 6042
2020-02 2 (100%) 0 (0%) 2
2020-01 2053 (86%) 321 (14%) 2374
2019-12 1437 (85%) 244 (15%) 1681
2019-11 2146 (86%) 361 (14%) 2507
2019-10 2026 (84%) 387 (16%) 2413
2019-09 2270 (85%) 416 (15%) 2686
2019-08 2412 (86%) 391 (14%) 2803
2019-07 2575 (85%) 457 (15%) 3032
2019-06 2118 (85%) 377 (15%) 2495
2019-05 2441 (85%) 421 (15%) 2862
2019-04 2343 (85%) 426 (15%) 2769
2019-03 2816 (86%) 459 (14%) 3275
2019-02 2650 (87%) 406 (13%) 3056
2019-01 2716 (86%) 448 (14%) 3164
Łącznie 53085 (86%) 8612 (14%) 61697

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Używanie świateł zewnętrznych
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.