Czy możesz zatrzymać pojazd na chodniku zostawiając przejście o szerokości 2 m, jeśli utrudni to ruch pieszym?

Plik: 5232 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Nie, ponieważ oprócz minimalnego przejścia 1,5 m pozostawiony pojazd nie może też utrudniać pieszym ruchu. Dopuszcza się zatrzymanie lub postój na chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t, pod warunkiem, że szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m

Podstawa prawna:

art. 49 ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 995 (74%) 349 (26%) 1344
2020-07 3814 (71%) 1553 (29%) 5367
2020-06 3520 (70%) 1495 (30%) 5015
2020-05 712 (67%) 344 (33%) 1056
2020-04 165 (69%) 73 (31%) 238
2020-03 2095 (74%) 750 (26%) 2845
2020-02 2 (100%) 0 (0%) 2
2020-01 1311 (63%) 779 (37%) 2090
2019-12 918 (65%) 494 (35%) 1412
2019-11 1256 (65%) 681 (35%) 1937
2019-10 1289 (63%) 756 (37%) 2045
2019-09 1496 (66%) 772 (34%) 2268
2019-08 1493 (66%) 778 (34%) 2271
2019-07 1651 (66%) 865 (34%) 2516
2019-06 1357 (65%) 730 (35%) 2087
2019-05 1516 (65%) 829 (35%) 2345
2019-04 1505 (64%) 843 (36%) 2348
2019-03 1857 (65%) 1008 (35%) 2865
2019-02 1615 (64%) 892 (36%) 2507
2019-01 1655 (63%) 963 (37%) 2618
Łącznie 30222 (67%) 14954 (33%) 45176

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój (jazda na suwak, korytarz życia)

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Postój
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.