Czy w przedstawionej sytuacji masz prawo skręcić w lewo?

Plik: 5024 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Ręka osoby kierującej ruchem wyciągnięta poziomo, poprzecznie do kierunku jazdy zbliżających się pojazdów, oznacza zakaz wjazdu na skrzyżowanie lub odcinek drogi za osobą kierującą ruchem.

Podstawa prawna:

art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. pkt 1) ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) §108 ust. 5 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz. 1393 ze zmianami).

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 973 (82%) 215 (18%) 1188
2020-07 3922 (82%) 854 (18%) 4776
2020-06 4150 (83%) 841 (17%) 4991
2020-05 718 (82%) 158 (18%) 876
2020-04 202 (85%) 37 (15%) 239
2020-03 2005 (87%) 302 (13%) 2307
2020-02 0 (0%) 767 (100%) 767
2020-01 1438 (63%) 833 (37%) 2271
2019-12 1007 (64%) 578 (36%) 1585
2019-11 1436 (61%) 937 (39%) 2373
2019-10 1464 (60%) 978 (40%) 2442
2019-09 1541 (60%) 1015 (40%) 2556
2019-08 1698 (62%) 1026 (38%) 2724
2019-07 1743 (60%) 1153 (40%) 2896
2019-06 1539 (63%) 913 (37%) 2452
2019-05 1657 (61%) 1067 (39%) 2724
2019-04 1691 (63%) 988 (37%) 2679
2019-03 2075 (61%) 1300 (39%) 3375
2019-02 1848 (61%) 1182 (39%) 3030
2019-01 1916 (61%) 1206 (39%) 3122
Łącznie 33023 (67%) 16350 (33%) 49373

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Skrzyżowania lub przejścia dla pieszych z kierujących ruchem, miejsca przystanków komunikacji publicznej

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Sygnały dawane przez kierującego ruchem
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.