Czy w tej sytuacji masz pierwszeństwo przed pojazdem, który jedzie z przeciwnego kierunku i skręca w lewo?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Tak, ponieważ sygnalizator nadaje sygnał zielony i wolno Ci wjechać na skrzyżowania, a dla widocznych pojazdów zamierzających skręcić w lewo (mimo, że także mają sygnał zielony) obowiązują ogólne zasady pierwszeństwa przejazdu. Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Podstawa prawna:

art. 5 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) oraz § 95 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 903 (76%) 286 (24%) 1189
2020-07 3732 (79%) 984 (21%) 4716
2020-06 3718 (80%) 940 (20%) 4658
2020-05 715 (79%) 192 (21%) 907
2020-04 188 (83%) 39 (17%) 227
2020-03 1757 (82%) 378 (18%) 2135
2020-02 2198 (100%) 0 (0%) 2198
2020-01 2362 (74%) 848 (26%) 3210
2019-12 1629 (71%) 651 (29%) 2280
2019-11 2223 (72%) 869 (28%) 3092
2019-10 2313 (72%) 913 (28%) 3226
2019-09 2477 (73%) 933 (27%) 3410
2019-08 2635 (74%) 935 (26%) 3570
2019-07 2756 (72%) 1062 (28%) 3818
2019-06 2337 (72%) 920 (28%) 3257
2019-05 2636 (73%) 999 (27%) 3635
2019-04 2613 (72%) 1000 (28%) 3613
2019-03 3193 (73%) 1157 (27%) 4350
2019-02 2916 (73%) 1076 (27%) 3992
2019-01 2969 (72%) 1152 (28%) 4121
Łącznie 46270 (75%) 15334 (25%) 61604

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.