Zamierzasz skręcić w lewo. Czy masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z lewej strony?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Tak, ponieważ w tej sytuacji wyjeżdżasz ze strefy zamieszkania i co za tym idzie włączasz się do ruchu. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) w związku z § 58 ust. 1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. (Dz. U. Nr 170 poz. 1393 ze zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 909 (77%) 274 (23%) 1183
2020-07 3783 (81%) 891 (19%) 4674
2020-06 3713 (81%) 855 (19%) 4568
2020-05 733 (85%) 129 (15%) 862
2020-04 184 (82%) 40 (18%) 224
2020-03 1883 (85%) 322 (15%) 2205
2020-02 1327 (100%) 0 (0%) 1327
2020-01 1526 (78%) 422 (22%) 1948
2019-12 1015 (77%) 295 (23%) 1310
2019-11 1436 (79%) 376 (21%) 1812
2019-10 1487 (78%) 417 (22%) 1904
2019-09 1612 (80%) 397 (20%) 2009
2019-08 1715 (80%) 441 (20%) 2156
2019-07 1778 (78%) 507 (22%) 2285
2019-06 1586 (79%) 414 (21%) 2000
2019-05 1673 (78%) 461 (22%) 2134
2019-04 1646 (79%) 448 (21%) 2094
2019-03 2100 (80%) 521 (20%) 2621
2019-02 1885 (80%) 469 (20%) 2354
2019-01 1951 (78%) 553 (22%) 2504
Łącznie 33942 (80%) 8232 (20%) 42174

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Włączanie się do ruchu
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.