Czy włączając się do ruchu po zabraniu pasażera, masz pierwszeństwo przed nadjeżdżającym pojazdem, który skręca w lewo na stanowisko postojowe?

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Nie, ponieważ włączając się do ruchu to Ty musisz ustąpić pierwszeństwa. Kierujący pojazdem, włączając się do ruchu, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność oraz ustąpić pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 2 w zw. z ust. 1 zdanie wstępne ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 1284 (83%) 269 (17%) 1553
2020-07 5081 (85%) 927 (15%) 6008
2020-06 4944 (85%) 889 (15%) 5833
2020-05 1012 (83%) 207 (17%) 1219
2020-04 247 (85%) 44 (15%) 291
2020-03 2994 (87%) 437 (13%) 3431
2020-02 8 (100%) 0 (0%) 8
2020-01 2808 (79%) 726 (21%) 3534
2019-12 2001 (79%) 526 (21%) 2527
2019-11 2659 (78%) 747 (22%) 3406
2019-10 2834 (77%) 825 (23%) 3659
2019-09 3124 (80%) 795 (20%) 3919
2019-08 3155 (79%) 816 (21%) 3971
2019-07 3541 (81%) 856 (19%) 4397
2019-06 2813 (79%) 731 (21%) 3544
2019-05 3280 (79%) 888 (21%) 4168
2019-04 3179 (79%) 857 (21%) 4036
2019-03 3974 (79%) 1057 (21%) 5031
2019-02 3492 (79%) 938 (21%) 4430
2019-01 3696 (78%) 1033 (22%) 4729
Łącznie 56126 (81%) 13568 (19%) 69694

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Włączanie się do ruchu
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.