Czy w tej sytuacji masz obowiązek ustąpić pierwszeństwa pojazdowi, który nadjeżdża z prawej strony?


Odpowiedź:

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:

Tak, ponieważ znak A-5 ostrzega o skrzyżowaniu dróg, na którym pierwszeństwo przejazdu nie jest określone znakami. Obowiązują zatem zasady ogólne w zakresie pierwszeństwa przejazdu: Kierujący pojazdem, zbliżając się do skrzyżowania, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa pojazdowi nadjeżdżającemu z prawej strony, a jeżeli skręca w lewo – także jadącemu z kierunku przeciwnego na wprost lub skręcającemu w prawo.

Podstawa prawna:

Podstawa prawna:

Art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.), w zw. z § 5 ust.1 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170, poz. 1393, z późn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-12 2733 (83%) 567 (17%) 3300
2020-11 4419 (85%) 752 (15%) 5171
2020-10 4232 (85%) 721 (15%) 4953
2020-09 4161 (83%) 840 (17%) 5001
2020-08 5513 (86%) 900 (14%) 6413
2020-07 5260 (83%) 1041 (17%) 6301
2020-06 5191 (84%) 972 (16%) 6163
2020-05 1068 (83%) 214 (17%) 1282
2020-04 268 (88%) 38 (12%) 306
2020-03 3172 (88%) 434 (12%) 3606
2020-02 9 (100%) 0 (0%) 9
2020-01 2945 (82%) 645 (18%) 3590
2019-12 2061 (84%) 393 (16%) 2454
2019-11 2878 (82%) 652 (18%) 3530
2019-10 2935 (83%) 617 (17%) 3552
2019-09 3263 (83%) 659 (17%) 3922
2019-08 3380 (85%) 590 (15%) 3970
2019-07 3616 (84%) 714 (16%) 4330
2019-06 3019 (84%) 586 (16%) 3605
2019-05 3370 (83%) 679 (17%) 4049
2019-04 3323 (84%) 647 (16%) 3970
2019-03 4102 (83%) 813 (17%) 4915
2019-02 3693 (83%) 765 (17%) 4458
2019-01 3835 (84%) 749 (16%) 4584
Łącznie 78446 (84%) 14988 (16%) 93434

Pytanie należy do kategorii:

Pytanie należy do kategorii:

Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

Działy tematyczne:

  • Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Skrzyżowania równorzędne
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.