Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie na linii przerywanej odblaskowe elementy punktowe barwy białej rozdzielają pasy ruchu?

Plik: 4444 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Widoczne znaki odblaskowe stosowane są jako uzupełnienie znaków poziomych podłużnych. W przedstawionej sytuacji elementy odblaskowe barwy białej rozdzielają pasy ruchu.

Podstawa prawna:

§ 85 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, ze zm.) w związku z pkt 6.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181, ze zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 312 (68%) 144 (32%) 456
2020-07 1152 (68%) 540 (32%) 1692
2020-06 1070 (72%) 415 (28%) 1485
2020-05 182 (65%) 99 (35%) 281
2020-04 59 (69%) 27 (31%) 86
2020-03 364 (72%) 139 (28%) 503
2020-02 0 (-%) 0 (-%) 0
2020-01 528 (70%) 224 (30%) 752
2019-12 345 (73%) 130 (27%) 475
2019-11 490 (67%) 239 (33%) 729
2019-10 506 (69%) 232 (31%) 738
2019-09 538 (68%) 258 (32%) 796
2019-08 649 (70%) 281 (30%) 930
2019-07 734 (70%) 311 (30%) 1045
2019-06 511 (64%) 287 (36%) 798
2019-05 575 (69%) 258 (31%) 833
2019-04 587 (66%) 305 (34%) 892
2019-03 737 (70%) 316 (30%) 1053
2019-02 660 (68%) 306 (32%) 966
2019-01 690 (70%) 298 (30%) 988
Łącznie 10689 (69%) 4809 (31%) 15498

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Znaki drogowe poziome

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Znaki drogowe poziome
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.