Czy w tej sytuacji, umieszczone po prawej stronie jezdni punktowe elementy odblaskowe barwy białej informują Cię o krawędzi jezdni?

Plik: 4444 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

Uzasadnienie:

Widoczne znaki odblaskowe stosowane są jako uzupełnienie znaków poziomych podłużnych. W przedstawionej sytuacji to elementy odblaskowe barwy czerwonej informują Cie o krawędzi jezdni.

Podstawa prawna:

§ 85 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393, ze zm.) w związku z pkt 6.1 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181, ze zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 1413 (53%) 1269 (47%) 2682
2020-07 6664 (57%) 5043 (43%) 11707
2020-06 6973 (60%) 4608 (40%) 11581
2020-05 1490 (55%) 1223 (45%) 2713
2020-04 359 (53%) 316 (47%) 675
2020-03 4353 (53%) 3935 (47%) 8288
2020-02 0 (0%) 1 (100%) 1
2020-01 1003 (53%) 902 (47%) 1905
2019-12 714 (55%) 596 (45%) 1310
2019-11 990 (52%) 908 (48%) 1898
2019-10 982 (51%) 951 (49%) 1933
2019-09 1016 (52%) 937 (48%) 1953
2019-08 1182 (54%) 1019 (46%) 2201
2019-07 1317 (54%) 1134 (46%) 2451
2019-06 971 (50%) 977 (50%) 1948
2019-05 1054 (52%) 984 (48%) 2038
2019-04 1125 (52%) 1054 (48%) 2179
2019-03 1368 (52%) 1248 (48%) 2616
2019-02 1266 (54%) 1092 (46%) 2358
2019-01 1330 (53%) 1185 (47%) 2515
Łącznie 35570 (55%) 29382 (45%) 64952

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Znaki drogowe poziome

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Znaki drogowe poziome
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.