Rekompensatą za skrócony tygodniowy okres odpoczynku kierowcy jest dodatkowy odpoczynek, który powinien wykorzystać:

Odpowiedź:

  • A w kilku częściach.
  • B w dwóch równych częściach.
  • C jednorazowo.

Uzasadnienie:

Rekompensatę za skrócony tygodniowy okres odpoczynku kierowca powinien wykorzystać jednorazowo.

Podstawa prawna:

art. 8 ust. 6 tiret drugie i ust. 7 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85. (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 8 (67%) 4 (33%) 12
2020-07 53 (87%) 8 (13%) 61
2020-06 60 (90%) 7 (10%) 67
2020-05 15 (88%) 2 (12%) 17
2020-04 15 (100%) 0 (0%) 15
2020-03 88 (88%) 12 (12%) 100
Łącznie 239 (88%) 33 (12%) 272

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasady i warunki pracy kierowcy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.