Ile wynosi maksymalny łączny czas prowadzenia autobusu w ciągu dwóch kolejnych tygodni?

Odpowiedź:

  • A 100 godzin.
  • B 90 godzin.
  • C Jest określony wyłącznie umową o pracę.

Uzasadnienie:

Maksymalny łączny czas prowadzenia autobusu w ciągu dwóch kolejnych tygodni wynosi 90 godzin.

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85. (Dz. Urz. UE L 102 z 11.04.2006, str. 1, z późn. zm.)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 16 (57%) 12 (43%) 28
2020-07 46 (87%) 7 (13%) 53
2020-06 59 (83%) 12 (17%) 71
2020-05 18 (90%) 2 (10%) 20
2020-04 15 (100%) 0 (0%) 15
2020-03 115 (95%) 6 (5%) 121
Łącznie 269 (87%) 39 (13%) 308

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasady i warunki pracy kierowcy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.