Ile godzin może wynosić łączny czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy w dwóch kolejnych tygodniach?

Plik: 5810 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A Co najwyżej 90 godzin.
  • B Co najwyżej 80 godzin.
  • C Co najwyżej 56 godzin.

Uzasadnienie:

Łączny czas prowadzenia pojazdu przez kierowcę wykonującego przewóz drogowy w dwóch kolejnych tygodniach może wynosić co najwyżej 90 godzin.

Podstawa prawna:

Art. 6 ust. 3 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (D.Urz.UE z 2006 r. Nr L 102/1)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 21 (78%) 6 (22%) 27
2020-07 58 (84%) 11 (16%) 69
2020-06 90 (83%) 19 (17%) 109
2020-05 17 (100%) 0 (0%) 17
2020-04 17 (94%) 1 (6%) 18
2020-03 145 (93%) 11 (7%) 156
Łącznie 348 (88%) 48 (12%) 396

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasady i warunki pracy kierowcy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.