Co należy wykonać w pierwszej kolejności podczas wycieku substancji niebezpiecznych z pojazdu?

Plik: 5783 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A Ratować życie i zdrowie ludzi.
  • B Chronić przed skażeniem wody gruntowe.
  • C Powstrzymać wyciek substancji niebezpiecznych.

Uzasadnienie:

Podczas wycieku substancji niebezpiecznych z pojazdu w pierwszej kolejności należy ratować życie i zdrowie ludzi.

Podstawa prawna:

Dz. U. z 2009 nr 178 poz. 1380 Ustawa z dn. 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, Dz. U. z 2011 Nr 46 poz. 239 Rozp. MSWiA w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 112 (90%) 13 (10%) 125
2020-07 668 (99%) 9 (1%) 677
2020-06 721 (98%) 11 (2%) 732
2020-05 168 (98%) 4 (2%) 172
2020-04 54 (100%) 0 (0%) 54
2020-03 544 (97%) 18 (3%) 562
2020-02 2 (100%) 0 (0%) 2
Łącznie 2269 (98%) 55 (2%) 2324

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych - akcje ratunkowe po wypadku

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Akcje ratunkowe
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.