Ile godzin powinien trwać skrócony tygodniowy okres odpoczynku kierowcy wykonującego przewóz drogowy?

Plik: 5721 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A Co najmniej 32 kolejne godziny.
  • B Co najmniej 24 kolejne godziny.
  • C Co najmniej 35 kolejnych godzin.

Uzasadnienie:

Skrócony tygodniowy okres odpoczynku kierowcy wykonującego przewóz drogowy powinien trwać co najmniej 24 kolejne godziny.

Podstawa prawna:

Art. 4 lit. h Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (D.Urz.UE z 2006 r. Nr L 102/1)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 55 (55%) 45 (45%) 100
2020-07 505 (75%) 170 (25%) 675
2020-06 436 (72%) 168 (28%) 604
2020-05 95 (66%) 49 (34%) 144
2020-04 37 (69%) 17 (31%) 54
2020-03 474 (74%) 164 (26%) 638
2020-02 2 (100%) 0 (0%) 2
Łącznie 1604 (72%) 613 (28%) 2217

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem
  • Zasady i warunki pracy kierowcy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.