Jaka przerwa przysługuje kierowcy, wykonującemu przewóz drogowy, po okresie prowadzenia pojazdu trwającym nieprzerwanie cztery i pół godziny?

Plik: 5719 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A Ciągła przerwa 30 minut.
  • B Dwie przerwy o łącznym czasie 30 minut przedzielone inną pracą.
  • C Ciągła przerwa 45 minut.

Uzasadnienie:

Kierowcy, wykonującemu przewóz drogowy, po okresie prowadzenia pojazdu trwającym nieprzerwanie cztery i pół godziny przysługuje przerwa ciągła wynosząca 45 minut.

Podstawa prawna:

Art. 7 Rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 (D.Urz.UE z 2006 r. Nr L 102/1)

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 74 (70%) 32 (30%) 106
2020-07 622 (90%) 69 (10%) 691
2020-06 652 (90%) 69 (10%) 721
2020-05 159 (92%) 13 (8%) 172
2020-04 60 (88%) 8 (12%) 68
2020-03 597 (91%) 59 (9%) 656
2020-02 2 (100%) 0 (0%) 2
Łącznie 2166 (90%) 250 (10%) 2416

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Zasady odnoszące się do rodzaju transportu, czas pracy i odpoczynku kierowcy, wykorzystanie tachografów

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Zasady i warunki pracy kierowcy
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.