Którą z wymienionych zasad powinieneś stosować podczas tankowania motocykla?

Plik: 6328 - prawo jazdy, pytania, e-kurs, wykłady online

Odpowiedź:

  • A Zbiornik paliwa należy napełniać w około 60 procentach.
  • B Nie rozlewać paliwa na gorące elementy układu wydechowego.
  • C Silnik motocykla powinien być włączony.

Uzasadnienie:

Podczas tankowania motocykla nie wskazane jest aby rozlewać paliwo na gorące elementy układu wydechowego.

Podstawa prawna:

Zalecenia producentów motocykli; Rozporządzenie MT, B i GM z dn. 13 lipca 2012 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców - Załącznik nr 1, § 1 pkt 1 lit. g, pkt 2 lit. a i k oraz część I poz. 2.2.2 temat 5.

Statystyki tego pytania z ostatnich miesięcy

Miesiąc Odpowiedzi
Prawidłowe (%) Błedne (%) Łącznie
2020-08 203 (96%) 9 (4%) 212
2020-07 1188 (99%) 17 (1%) 1205
2020-06 1294 (98%) 29 (2%) 1323
2020-05 363 (99%) 5 (1%) 368
2020-04 92 (99%) 1 (1%) 93
2020-03 513 (98%) 9 (2%) 522
2020-02 4 (100%) 0 (0%) 4
Łącznie 3657 (98%) 70 (2%) 3727

Pytanie należy do kategorii:

Zawartość naszej bazy jest zgodna z tą, wg. której przeprowadzane są egzaminy w WORD.
Przypisania pytań do kategorii także są identyczne jak te występujące w WORD.
Zwróć uwagę, że wiele pytań specjalistycznych należy tylko do jednej kategorii prawa jazdy, a pytania z działów dot. wiedzy podstawowej często przypisane są do kilku lub wszystkich kategorii.

Działy tematyczne:

  • Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób (cz. 2)

Testy podsumowujące (e-kurs):

  • Czynniki bezpieczeństwa dotyczące pojazdu
Żaden przykład e-kursu nie wskazuje na to pytanie. Brak znaków powiązanych z pytaniem.